���������������� �����������

Μέλος Διεθνών Ομίλων

Η επιχείρησή μας είναι μέλος διεθνών δικτύων πραγματογνωμόνων όπως το TMN Survey Group και η DPS που δραστηριοποιούνται σε όλο τον κόσμο.

Υπηρεσίες άριστης ποιότητας

Προσφέρουμε υπηρεσίες άριστης ποιότητας, καθώς στοχεύουμε στην ταχύτερη εξυπηρέτηση και παροχή ειδικευμένων γνώσεων με σεβασμό στις Ασφαλιστικές Εταιρίες όπως και στους Ασφαλισμένους.

Καλύπτουμε Ελλάδα και Βαλκάνια

Δραστηριοποιούμαστε σε ολόκληρη την Ελλάδα καθώς και στην περιοχή των Βαλκανίων με μεγάλο δίκτυο συνεργατών